Search for Artists, Bands, and Songs

Search All Videos

Search Videos with Lyrics

Amaswazi Emvelo

Frogtoon Music - Artist Biography For Amaswazi Emvelo

Amaswazi Emvolo were the sound of Soweto under apartheid - pulsating township jive with a heavy bouncing bassline and ringing guitars. Formed in the early 1970s they came to Western attention on the compilation LP "The Indestructible Beat Of Soweto" with the song Thul'ulalele. Along with Abafana Busequdeni and Mahlathini and the Mahotella Queens they represent the golden age of South African pop. '60s Africa found the Zulu and Sotho beginning to incorporate the influences of African American R&B

Artist Tags For Amaswazi Emvelo

1) African 2) South Africa 3) Mbaqanga 4) South African 5) World

Frogtoon Music

Frogtoon Music App Page on Facebook

Frogtoon Music - Top Tracks For Amaswazi Emvelo

1) Indoda Yejazi Elimnyama 2) Thul'Ulalele 3) Indodo Yejazi Elimnyama 4) Jabula Mfana 5) Utshwala Begazati 6) Siwuhambile Umhalaba 7) Thul'ulalele (Just Stop and Listen) 8) Indoda Yejazi Elimnyama [The Man in the Black Coat] 9) Thul'ulalele [Just Stop and Listen] 10) Indoda Yejazi Elimnyama - Amaswazi Emvelo 11) Thul'ulalele - Amaswazi Emvelo 12) Izulu Elimnyama 13) Indoda Yejazi Elimnyama (The Man In The Black) 14) U Nowa 15) Indoda Yejazi Elimnyama (The Man in the... 16) Indoda Yejazi Elimnyama (The Man in the Black Coat) 17) Jambula Mfana 18) Thul’ulalele 19) Mama Ka Nomvula 20) Siwuhambile Umhlaba 21) Utshwala Begazati - Amaswazi Emvelo 22) Ubokhuluma 23) Jabula Mfana - Amaswazi Emvelo 24) Amasw Azi Emvelo: Jabula Mfana 25) Bafana Abancane 26) Just Stop And Listen 27) Ithuna Likamkhulu 28) Siwuhambile Umhalaba - Amaswazi Emvelo 29) Musani Ukungithunuka 30) Zangiluma Izinja 31) Ekhaya Kuse Nkulungwane 32) The Man In The Black Coat 33) Nanka Amanxeba Ezandleni 34) Amantombazane Akulendawo 35) Unowa 36) E Soweto 37) Jabula M'Fana 38) Ipiki Nefosholo 39) Ubaba Washona Kudala 40) Nkosi Yami Ngihawukele 41) Jerusalema 42) Akangalanga U Nomasonto 43) Sengiyakushiya Nalomuzi 44) Intaba Zasenketheni 45) Zonke Sezendile 46) Wafa Waphela Umuzi Kababa 47) Akekho Noyedwa Owaziyo 48) Akafuni Ukulobola 49) Ukuluma Izindaba 50) Sengikala Izinyembezi

Frogtoon Music - 50 Top Albums For Amaswazi Emvelo

1) The Indestructible Beat of Soweto - Volume One 2) Africa 100 3) The Indestructible Beat of Soweto 4) Indestructible Beat Of Soweto Volume One 5) Thunder Before Dawn (The Indestructible Beat Of Soweto Vol.2) 6) A Taste of the Indestructible Beat of Soweto 7) The Indestructible Beat of Soweto Vol.1 8) The Essential Guide To South Africa 9) Thunder Before Dawn - The Indestructible Beat Of Soweto Vol.2 10) The Indestructible Beat of Soweto, Vol. 1 11) Thunder Before Dawn 12) John Armstrong Presents South African Funk Experience 13) Thul'ulalele 14) Izulu Elimnyama 15) Thunder Before Dawn (The Indestructible Beat Of Soweto Vol.2 16) (null) 17) Freedom Fire - The Indestructible Beat Of Soweto (Vol. 3) 18) Indestructible Beat of Soweto 19) Utshwala Begazati 20) E Soweto 21) Zulu: Indestructible Beats! 22) Ezintabeni 23) Indodemnyama 24) Thunder Before Dawn (The Indestructible Beat of Soweto, Vol. 2) 25) Africa 100: The Indestructible Beat 26) Mama Ka Nomvula 27) Colours of Africa (Collectors Edition) 28) Thul' Ulalele 29) Heartbeat Of Soweto 30) Eziphuma Phambili 31) The Indestructible Beat of Soweto, Vol. 2: Thunder Before Dawn 32) Mbaqanga Journey 33) Thunder Before Dawn (The Indestructible Beat Of Soweto Vol. 2) 34) The Indestructible Beat Of Soweto, Vol.1 35) The Indestructible Beat of Soweto, Vol. 3: Freedom Fire 36) The Heartbeat of Soweto 37) The Indestructible Beat of Soweto: Volume One 38) Africa 100: The Indestructible Beat (disc 6) 39) Jabulani 40) Siphuma Eswazini 41) The Indestructible Beat of Soweto, Volume One 42) The Best Of South Africa 43) The Indestructible Beat Of Soweto Vol. 1 44) South African Funk Experience 45) The Indestructible Beat of Soweto (Volume 1) 46) Umkhovu Wendawo 47) Freedom Fire: The Indestructible Beat of Soweto (Vol. 3) 48) Africa 100 CD6 49) African Tunes 50) The Indestructible Beat Of Soweto Volume One
Loading...

Facebook Comments